قرمز سبز آبي خاکستري
دانشمند، سلطان خدا در زمين است، پس هركه با وي در افتد بر افتد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت